Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Verslag schriftelijk overleg (27529, AB)

De commissie neemt de brief van 8 december 2023 met de reactie op de schriftelijke vragen van 14 november 2023 (verslag schriftelijk overleg; 27529, AB) voor kennisgeving aan.

- Voortgang publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

Brief van de minister VWS van 13 december 2023 met afschrift brief aan Tweede Kamer (27529, AC) met o.a. een reactie op gewijzigde motie-Gerkens (35824, I)

De commissie besluit de bespreking van de brief en de status van de gewijzigde motie-Gerkens c.s. aan te houden tot 30 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer