Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 december 2023




Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220029 - Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen

- COM(2023)763

Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2022/2577 tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen

De commissie besluit het (verlengings)voorstel niet in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren