Dinsdag 13 februari 2024, plenaire vergadering
Agenda

13.30 - 13.40 uur  Afscheid van het oud Eerste Kamerlid M.J.M. Kox

13.40 - 13.50 uur  Beëdiging en installatie van mevrouw Van Aelst-Den Uijl

13.55 - 13.55 uur  Hamerstuk - Verzoek van de vaste commissie Binnenlandse Zaken tot het houden van een plenair debat op grond van artikel 51, lid 1, RvO EK over Wonen en Bouwen in Nederland