Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoeken effectief jeugdpreventiebeleid (36.200 XVI) (T03526)

- Toezegging T03526 - Onderzoek effectief jeugdpreventiebeleid (Gezonde School-aanpak)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 25 oktober 2023 (32793, B)

De commissie neemt de brief van 25 oktober 2023 (32793, B) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T03526 daarmee als deels voldaan. Na ontvangst van de nadere informatie zal dit onderwerp opnieuw ter bespreking geagendeerd worden.

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS

Verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, B)

De commissie neemt kennis van het verslag schriftelijk overleg (36410 XVI, B) en besluit toezeggingen T03512, T03610 en T03574 als voldaan aan te merken. De status van toezeggingen T03572 en T03511 blijft openstaand, met respectievelijk 1 juli 2024 en 1 januari 2024 als deadline.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer