Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Onderzoeken effectief jeugdpreventiebeleid (36.200 XVI) (T03526)

- Toezegging T03526 - Onderzoek effectief jeugdpreventiebeleid (Gezonde School-aanpak)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 25 oktober 2023 (32793, B)

De commissie besluit dit onderwerp aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer