Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Brief van de minister van VWS van 2 oktober 2023 (27529, AA)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan ) en JA21 (Baumgarten).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer