Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Brief van de minister van VWS van 2 oktober 2023 (27529, AA)

De commissie besluit op 7 november 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
De status van toezegging T03571 en toezegging T03572 blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer