36.435 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Miljoenennota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze wijzigingen houden verband met de Miljoenennota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 26 oktober 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 september 2023 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 19 september 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 september 2023.


Documenten

7