Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200) (T03521)

- T03521

Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over voortgang klimaatcommitment financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit alsnog de beantwoording van de minister van Financiën (32013/32813/36200,P) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man