Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- E230003

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit; EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 4 september 2023, en de brief van de staatssecretaris van BZK, d.d. 7 september 2023, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren