Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Zorgstelsel (29.689)

- Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

Brief van de minister van VWS van 30 juni 2023 (29689, K)

De commissie besluit uiterlijk 19 september 2023 per e-mail inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

NB - Na afloop van de commissievergadering is gebleken dat de Tweede Kamer het voorgehangen ontwerpbesluit (TK 29689, 1206) op 12 september 2023 controversieel heeft verklaard (TK 36408, 16). In verband hiermee is de afgesproken procedure om per e-mail inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op woensdag 13 september 2023 geannuleerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer