Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- 32317, OB en OC

Verslag formele JBZ-Raad van 8-9 juni 2023; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 8 en 9 juni 2023; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag formele JBZ-Raad van 8-9 juni 2023; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda en het verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 juni jl. voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man