Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200) (T03521)

- T03521

Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over voortgang klimaatcommitment financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op de eerstvolgende vergadering na het zomerreces. Het lid Visseren (PvdD) heeft kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren.


De griffier van de commissie,
Helene de Man