Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken (BIZA) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- 35.210 VI / 35.925 VII, M

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies besluiten om op 12 september 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman