Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Afschrift beantwoording schriftelijke Tweede Kamervragen inzake gebruik vluchten binnen de EU (36.259) (T03595)

- T03595

Toezegging Afschrift beantwoording schriftelijke Tweede Kamervragen inzake gebruik vluchten binnen de EU (36.259)

De commissie stemt ermee in de status van de toezegging met nummer T03595 op voldaan te zetten, mits akkoord van de leden van de PVV-fractie. Deze leden hebben nadien akkoord gegeven.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl