BoerBurgerBeweging is vanaf 13 juni 2023 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

Wilt u contact opnemen met BBB, dan kunt u een bericht sturen aan BBB@eerstekamer.nl

Partijwebsite: www.boerburgerbeweging.nl


Fractiebestuur

fractievoorzitter: Ilona Lagas (sinds 13 juni 2023)
vice-fractievoorzitter: Gert-Jan Oplaat (sinds 21 mei 2024)
fractiesecretaris/penningmeester: Eugène Heijnen (sinds 21 mei 2024)

Samenstelling