Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

Brief van de minister van VWS van 23 mei 2023 (36121/27529/35824, B)

De commissie neemt de brief van 23 mei 2023, in afwachting van nadere informatie over de voortgang van de onderhandelingen, voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer