Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied (34.985) (T03003)

- Toezeggingen T03010, T03001 en T03003

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

De commissies besluiten n.a.v. de brief van 13 april 2023 (36200 XIV, G) in de eerstvolgende vergadering na de Kamerwisseling, naar verwachting op 20 juni a.s., gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over toezegging T03010 en de status van deze toezegging van "openstaand" te handhaven.
De commissie besluit toezeggingen T03001 en T03003 als "voldaan" aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra