Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Internationale klimaatafspraken (31.793)

- Kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645/ 32813, F)

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone) en PvdD (Koffeman) leveren een gezamenlijke inbreng voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer