Dinsdag 16 mei 2023, plenaire vergadering
Agenda

09.30 - 09.30 uur  Heropening

12.30 - 13.30 uur  Pauze

13.35 - 14.25 uur  Stemmingen over het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer

14.30 - 17.45 uur  Voortzetting antwoord regering en re- en dupliek Sprekerslijst bekijken

17.45 - 18.45 uur  Pauze