Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200) (T03521)

- T03521

Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200); Brief van de minister van Financiën over voortgang klimaatcommitment financiële sector; Toekomst financiële sector

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit om toezegging T03521 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man