Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Mededelingen en informatie

De voorzitter wijst erop dat eerder besloten is om een kort plenair debat te houden over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) en verzoekt de fracties zich qua spreektijd te beperken. Diverse fracties geven hier gehoor aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer