Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Internationale klimaatafspraken (31.793)

- Kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645/ 32813, F)

De commissie besluit op 18 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) hebben reeds kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer