Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220025 - Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

- E220025

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 februari 2023 (36249, C) en de brief van de Europese Commissie van 23 maart 2023 (36249, D), op 11 april 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra