Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286)

- Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

Verslag schriftelijk overleg (36286, B)

De commissie besluit op 4 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer