Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220029 - Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen

- Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

Verslag schriftelijk overleg (36286, B)

De commissie besluit op 4 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer