Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie handhaaft het besluit om op 11 april 2023 een kort plenair debat te houden over het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer