Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171)

- 36171

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Recourt) gezamenlijk, mede namens de fractie van de PvdD (Nicolaï), de fractie van D66 (Dittrich) en van SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren