Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Mededelingen en informatie

Nu de nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) op maandag 13 maart 2023 is ontvangen, besluit de commissie vandaag, met het oog op een voortvarende behandeling, de nadere procedure te bespreken. De commissie besluit eindverslag uit te brengen en stelt voor het wetsvoorstel op 11 april 2023 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer