Stemming motie Verhoging wettelijk strafmaximum doodslagVerslag van de vergadering van 7 maart 2023 (2022/2023 nr. 21)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag),

te weten:

  • de motie-Veldhoen c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten (35871, letter D).

(Zie vergadering van 14 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan is aan de orde de stemming over de motie 35871, letter D, de motie van het lid Veldhoen over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten. Er is om hoofdelijke stemming gevraagd. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.

In stemming komt de motie-Veldhoen c.s. (35871, letter D).

Vóór stemmen de leden: Backer, Bredenoord, Crone, Dessing, Dittrich, Fiers, Frentrop, Ganzevoort, Gerkens, Van Gurp, Hiddema, Huizinga-Heringa, Janssen, Karakus, Karimi, Kennedy-Doornbos, Kluit, Koffeman, Koole, Kox, Krijnen, Moonen, Nicolaï, Pijlman, Prast, Raven, Recourt, Van Rooijen, Rosenmöller, Talsma, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort, Mei Li Vos en Van Apeldoorn.

Tegen stemmen de leden: Van Ballekom, Van den Berg, Berkhout, Beukering, Bezaan, De Blécourt-Wouterse, Bruijn, Van Dijk, Doornhof, Essers, Faber-van de Klashorst, Geerdink, Van Hattem, Hermans, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Knapen, Van der Linden, Meijer, Nanninga, Otten, Van Pareren, Prins, Rietkerk, Rombouts, Schalk, Van Strien, Lucas Vos, De Vries, Van Wely en Arbouw.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 35 stemmen voor en 34 stemmen tegen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.