Maidenspeech van Drs. S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)

pdf Maidenspeech van Drs. S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)


Bij:

Handelingen 2022/2023, nr. 18, item 5, blz 4-5