Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), D66 (Van der Voort), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Krijnen / Karakus), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer