Verslag van de vergadering van 7 februari 2023 (2022/2023 nr. 18)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • - 
    het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915);
  • - 
    de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 1 februari 2023 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35920, letter E).

Dit wetsvoorstel en deze brief worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.