Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2023
1. 36177

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake personele inzet voor crisisopvang

De commissies brengen eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Tevens besluiten de commissies - los van genoemd wetsvoorstel - 7 maart 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg inzake de personele inzet voor crisisopvang.

2. T03212 / 35925 VII

Toezegging Verslagen landelijke regietafels openbaar en verantwoording (35.570 VII / 35.570 B / 35.570 C)

De commissies besluiten de status van toezegging T03212 ongewijzigd ('openstaand') te laten en 7 maart 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman