Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Regelen drietal aspecten rondom de invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986) (T03130)

- Toezeggingen antwoordbrief Omgevingswet - T03130 en T03489

De commissies besluiten t.a.v. de in de brief van de minister voor VRO van 27 januari 2023 (33118/34986, EV) aan de orde komende toezeggingen als volgt:

- toezegging T03130 als 'openstaand' te blijven beschouwen;
- toezegging T03489 als 'voldaan' aan te merken.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra