Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet (35.608, N)

- 35608, O

Brief van de minister van I&W over bekrachtiging van Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen; Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 31 januari 2023 (35608, O) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet af te voeren.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra