Maidenspeech van C.Th.A. van Waterschoot (PPR)

pdf Maidenspeech van C.Th.A. van Waterschoot (PPR)


Bij:
  • Invoering van een plicht tot melding van huurverhogingen voor woonruimte en van een bevoegdheid tot het instellen van een maximum daarvoor (Wet huurprijsontwikkeling woonruimte) (13 202)

Handelingen 1974/1975, 12de vergadering, blz. 269-270