Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Actuele omstandigheden Schiphol (36.108) (T03445)

- 36108, G

Brief van de minister van I&W over moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man