Stemming Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023Verslag van de vergadering van 31 januari 2023 (2022/2023 nr. 17)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (36200-XVI).

(Zie vergadering van 24 januari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36200-XVI, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Dank, voorzitter. Terwijl dit kabinet van plan is van alle Nederlanders te gaan controleren waaraan zij €100 of meer gaan uitgeven, zijn er miljarden zoek bij het ministerie van VWS, zoals ook herhaaldelijk geconstateerd is door de Algemene Rekenkamer. Op de een of andere manier wil de situatie niet echt verbeteren, dus wij vinden dat het nu tijd is om een duidelijk signaal af te geven dat dit zo niet langer kan. Daarom zullen we tegen de begroting van VWS stemmen. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.