Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie besluit op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Desgewenst kunnen daar ook de ontwikkelingen omtrent het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (36121 / E220016) bij worden betrokken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer