Stemming begroting Justitie en Veiligheid 2023Verslag van de vergadering van 24 januari 2023 (2022/2023 nr. 16)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming begroting Justitie en Veiligheid 2023

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (36200-VI) (36200-VI).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Dan stemmen wij nu over het onthamerde wetsvoorstel 36200-VI, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De pijn voor de PVV-fractie zit in artikel 37 betreffende migratie. We willen daartegen stemmen, maar alles overwegende willen we wel voor het wetsvoorstel stemmen. Wij zullen dan ook voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Dat is een hybride situatie. Ik zie dat mevrouw Nanninga ook nog een stemverklaring wil afleggen, namens de Fractie-Nanninga in dit geval.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Gezien het falende asielbeleid stemmen wij, net als onze fractie in de Tweede Kamer, tegen de begroting van JenV.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van Fractie-Nanninga ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.