36.200 XVI, L

Motie-Prast (PvdD) c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long-covidIn deze motie wordt de regering verzocht om voor zorgverleners met long-covid in de begroting een bedrag van 150 miljoen euro op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een long-covid fonds voor zorgpersoneel, waarbij het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor het corona-toegangsbewijs als dekking kan dienen.Kerngegevens

nummer 36.200 XVI, L
ingediend 24 januari 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 31 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en SGP stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door O.J. Hermans (Nanninga)
dossier(s) Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36.200 XVI)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering