Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Internationale klimaatafspraken (31.793)

- Kernenergie

Brief van 9 december 2022 (32645/ 32813, D) en verslag schriftelijk overleg (32645/ 35092, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Crone) gezamenlijk en door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer