Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens (36.065)

- 36065

Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

- 36211

Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake energietoeslag lage inkomens

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl