35.741, E

Motie-Kox (SP) c.s. over het plaatsen van de redactie van het algemeen verbod vóór de specifieke non-discriminatiegrondenIn deze motie wordt de regering verzocht om aan de Staatscommissie discriminatie en racisme voor te leggen of het wenselijk zou zijn de redactie van art. 1 van de Grondwet dusdanig aan te passen dat het algemeen verbod ('discriminatie op welke grond dan ook') vóór de specifieke non discriminatiegronden wordt geplaatst.Kerngegevens

nummer 35.741, E
ingediend 20 december 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 januari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door C.F. van den Berg (VVD)
B.O. Dittrich (D66)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
R.A. Koole (PvdA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35.741)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd