Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- T03256 - Informeren over uitkomsten marktconsultatie over kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645 / 35092, E)

De commissie besluit op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de status van de toezegging T03256 aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer