36.200 V, E

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over een onderzoek van het ICC naar misdrijven gepleegd door het Iraanse regimeIn deze motie wordt de regering verzocht:

  • actief en in samenwerking met internationale mensenrechtenorganisaties bij te dagen aan het verzamelen van bewijsmateriaal van schendingen van mensenrechten van misdrijven tegen de menselijkheid in Iran door de Islamistische Republiek ten behoeve van het internationaal strafrechtelijk vervolgen van verantwoordelijken, vergelijkbaar met wat Nederlands in relatie tot Syrië heeft gedaan;
  • gebruik te maken van de bevoegdheden van partijen bij het Statuut van Rome conform artikel 14 van het Statuut van Rome de zaak van Iran voor te leggen aan de aanklager van ICC voor onderzoek naar misdaden gepleegd door het Iraanse regime;
  • de ICC voldoende middelen beschikbaar te stellen om dit onderzoek uit te kunnen voeren en
  • de Kamer hierover te informeren.


Kerngegevens


Bijzonderheden


Het lid Karimi heeft op 23 mei 2023 aangegeven haar aangehouden motie in een derde termijn te willen wijzigen.