Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Najaarsnota) (36.250 IX)

- 36250 IX / 36262, A

Brief van de minister van Financiën inzake toetsingskader risicoregeling headroomgarantie macro-financiële bijstand aan Oekraïne in 2023; Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Najaarsnota)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man