Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220012 - Voorstel voor een verordening inzake de beperking van de methaanemissies in de energiesector

- Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

Verslag schriftelijk overleg (36059, D)

De commissies besluiten inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 17 januari 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer