36.270

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijvenDit wetsvoorstel regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op het gebied van de digitale weerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven in Nederland.

Binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in 2017 het Digital Trust Center (DTC) opgericht. Het DTC heeft als missie bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Hiertoe zijn twee hoofdtaken voor de Minister van EZK geformuleerd die in de praktijk door het DTC worden uitgevoerd. Ten eerste informatie en advies geven. Ten tweede samenwerking tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid bevorderen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2022

titel

Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten